VAUČERI

VAUČERI

Lokacija:

DOŽIVI SRPSKU

 

Turistički vaučeri

 

Turistički vaučer je dokument koji izdaje Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske na osnovu koga korisnik vaučera ostvaruje pravo na subvenciju troškova usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom u jednoj smještajnoj jedinici ugostiteljskog objekta za smještaj.

Korisnik vaučera može biti svaki punoljetni građanin Republike Srpske. Korisnik vaučera može koristiti vaučer samo radi plaćanja usluga smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom kod ugostitelja koji pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu za smještaj van mjesta prebivališta korisnika vaučera.

Vaučer se može iskoristiti za plaćanje:

 • troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od dva noćenja zaredom, u korist jednog korisnika vaučera,
 • troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom u korist dva korisnika vaučera 
 • troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom u više ugostiteljskih objekata za smještaj, u korist dva korisnika vaučera, ukoliko se turistički aranžman realizuje posredstvom turističke agencije. PREPORUČUJEMO!

U turističkoj agenciji TRAVEL PLAN  možete iskoristiti pravo prijave za turistički vaučer ako ste:

 • punoljetan građanin Republike Srpske,
 • imate prijavljeno mjesto prebivališta u Republici Srpskoj i
 • imate rezervisan smještaj posredstvom naše agencije u objektu van mjesta prebivališta.

Turistički vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi. Korisnik vaučera ostvaruje pravo na subvenciju troškova usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom u jednoj smještajnoj jedinici ugostiteljskog objekta za smještaj, bez subvencije ostalih troškova ishrane i pića ili drugih fakultativnih usluga. Turistička agencija TRAVEL PLAN  naplaćuje korisniku vaučera uslugu umanjenu za vrijednost turističkog vaučera.

Turistički vaučer u iznosu od 100 KM može se iskoristiti do 30.06.2021. godine.

Kako do turističkog vaučera?

Aplikaciju možete uraditi kod nas u agenciji i mi ćemo je uz vašu saglasnost dostaviti Ministarstvu trgovine i turizma. Ako želite, možete i sami aplicirati, a obrazac možete preuzeti https://www.google.com/url?q=https://evaucer.vladars.net/&source=gmail&ust=1592899764537000&usg=AFQjCNGb3eqfdQ-EjXR_PDN6dh9RW1Lf3A">OVJDE i dostaviti poštanskim putem na adresu Ministarstva Trg Republike Srpske 1, Banja Luka ili popunjavanjem obrasca prijave putem elektronske aplikacije https://www.google.com/url?q=https://evaucer.vladars.net/&source=gmail&ust=1592899764537000&usg=AFQjCNGb3eqfdQ-EjXR_PDN6dh9RW1Lf3A">"eVaucer" koja je dostupna na internet stranici Ministarstva.

Prijava za vaučer sadrži:

 • ime i prezime podnosioca prijave
 • JMBG podnosioca prijave
 • adresu prebivališta
 • kontakt telefon
 • naziv ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija, kao i naziv naše turističke agencije TRAVEL PLAN
 • period rezervacije smještaja
 • izjavu kojim podnosilac prijave pod materijalnom odgovornošću garantuje da us podaci iz prijave tačni i istiniti.

Uz Prijavu za vaučer potrebno je dostaviti:

 • potvrdu o rezervaciji smještaja koju ćete dobiti u Turističkoj agenciji TRAVEL PLAN
 • kopiju lične karte ili pasoša korisnika vaučera.

Ukoliko najmanje dva lica namjeravaju koristiti turistički vaučer radi plaćanja troškova smještaja u jednoj smještajnoj jedinici u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom u jednom ili više ugostiteljskih objekata za smještaj, dužni su Ministarstvu podnijeti pojedinačnu Prijavu za vaučer.

Destinacije na kojima možete iskoristiti vaučere:

 • BANJA LUKA - Viktorija doo
 • BANJA LUKA - Courtyard by Marriott
 • BANJA LUKA - Grand CO
 • BANJA LUKA - Maxim
 • BANJA LUKA - Hotel Banja Luka
 • BANJA LUKA - Studentski centar
 • BANJA LUKA - Fortuna
 • BANJA LUKA - Jelena
 • BANJA LUKA -Ideja
 • BANJA LUKA - Palas
 • BANJA LUKA - Olimpus
 • BANJA LUKA - Apartmani
 • BANJA LUKA - Provence
 • BIJELJINA - Braća Lazić doo - Hotel River
 • BIJELJINA - Intergaj doo
 • BIJELJINA - Etno selo Stanišić doo - Ras
 • BIJELJINA - Etno selo Stanišić doo - Leonida wellness & spa
 • BIJELJINA - Etno selo Stanišić doo - Pirg
 • BIJELJINA - Monaco
 • BIJELJINA - Ima dana
 • VIŠEGRAD - JU Rehabilitacioni centar Vilina vlas - Vilina vlas
 • VIŠEGRAD - Andrićev konak doo - Hotel Višegrad
 • VIŠEGRAD - Pivnica Kamengrad
 • VLASENICA - Motel ``M``
 • GRADIŠKA - Jezero
 • DVOROVI - JU Banja Dvorovi - Sveti Stefan
 • DVOROVI - Motel Braća Lazić
 • DOBOJ - Hotel Integra Doboj
 • DOBOJ - DŽungla doo
 • DOBOJ - LP Park
 • DRINIĆ - Lovačka kuća Veliko vrelo
 • ZVORNIK - 6 Novembar doo - Vidikovac
 • ZVORNIK - Novak doo
 • ZVORNIK - Hotel Central
 • ZVORNIK - ``Motel Laguna``
 • JAHORINA - Lavina doo - Lavina
 • JAHORINA - Termag
 • KOZARSKA DUBICA - Rafaelo
 • LAKTAŠI - Terme Laktaši doo - Hostel Banja Laktaši
 • LAKTAŠI - Terme Laktaši doo - San
 • MILIĆI - Kompanija Bokist ad Milići
 • MODRIČA - Monogram
 • NOVI GRAD - New Sanatron
 • NOVI GRAD - Slatina-LJešljani
 • PALE - Bistrica
 • PALE - Zlatna Žita
 • PALE - Jet Set
 • PALE - Bord 20
 • PALE - Dva goluba
 • PALE - Ognjište
 • PALE - Vučko
 • PETROVO - Terme Ozren
 • PRIJEDOR - Le Pont
 • PRIJEDOR - Bijele Vode
 • PRIJEDOR - Hotel Prijedor
 • PRNJAVOR - ZTC Banja Kulaši doo - Banja Kulaši
 • PRNJAVOR - City
 • RIBNIK - Gostionica Komuna
 • ROGATICA - Park
 • SOKOLAC - Hotel ``Zlatni Bor``
 • TESLIĆ - Motel ``Jotan``
 • TESLIĆ - ZTC Banja Vrućica ad - Etno selo ``Usora``
 • TESLIĆ - ZTC Banja Vrućica ad - Kardijal
 • TESLIĆ - ZTC Banja Vrućica ad - Srbija
 • TESLIĆ - ZTC Banja Vrućica ad - Posavina
 • TESLIĆ - Hajdučke vode
 • TREBINJE - Integra inženjering doo - Hotel Integra
 • TREBINJE - Podrumi Vukoje 1982 doo - Vila Pergola
 • TREBINJE - German Invest doo - Central Park
 • TREBINJE - Leotar doo - Leotar
 • TREBINJE - Mediterana doo - Nar
 • TREBINJE - Hotel - SL Industry
 • TREBINJE - Hotel Panorama
 • TREBINJE - Red Door hostel
 • TREBINJE - Hotel In
 • TREBINJE - Hotel Bellevue
 • TREBINJE - Platani
 • TREBINJE - Apis
 • TREBINJE - RAS srpska kuća Nemanjići
 • UGLJEVIK - Atlas
 • FOČA - JU Nacionalni park Sutjeska - Vila ``Silver I`` i ``Silver II``
 • FOČA - JU Nacionalni park Sutjeska - Lovačka kuća ``Orlovačko jezero``
 • FOČA - JU Nacionalni park Sutjeska - Lovačka kuća ``Donje bare``
 • FOČA - JU Nacionalni park Sutjeska - Katuni ``Prijevor``
 • FOČA - JU Nacionalni park Sutjeska - Mladost
 • FOČA - Zelengora
 • FOČA - Drina-Tara
 • Han Pijesak - Sunčana Reka doo
 • ČELINAC - Turist
 • ŠEKOVIĆI - Anin Dvor

Spisak destinacija će se dodatno uvećavati, a u agenciji TRAVEL PLAN  možete dobiti kompletne programe putovanja za ove destinacije i najpovoljnije cijene.

TRAVEL PLAN  je  PCO i DMC agencija koja nudi sljedeće usluge:

Organizaciju putovanja i smještaja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu

Poslovna putovanja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu

Organizacija sastanaka, kongresa i konferencija

Rezervaciju avio karata po najpovoljnijim cijenama

 • Kralja Petra I Karađorđevića 109
  BiH - 78 000 Banja Luka
 • +387 51 492 493
  +387 66 333 301
 • office@travelplan.ba